STORITVE

Storitve, ki jih izvajamo

Izvedba in meritve električnih inštalacij

Izvedba vseh vrst elektroinštalacij stanovanjskih in industrijskih objektov.

Elektroinštalacije so eno od tistih gradbenih del, ki jih nikakor ne smemo izvajati v ‘lastni režiji’. Pomembno je, da že v fazi zasnove in projektiranja sodelujete z arhitektom in projektantom, da se kasneje ne bo zgodilo, da boste v spalnici ostali brez TV vtičnice ali na vrtu ne boste imeli kam vklopiti kosilnice.

Razvestljava

Razsvetljava prostora je odvisna od številnih faktorjev, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju. Osvetljenost prostora je odvisna od načina osvetljevanja in od moči uporabljenih svetil ter svetlobne učinkovitosti, razdalje svetila, zasenčenja svetila in usmerjanja.

Pametne rešitve

Inteligentne inštalacije so sklop različnih podsistemov, pri katerih se upravljanje in nadzor izvajata po enotnem vodilu. Tako lahko poskrbijo za razsvetljavo, ogrevanje, avdio- in video sisteme, tehnično varovanje, protipožarno zaščito in še kaj.

Izvedba in meritve strelovodov

Zaščita pred strelo ni samo napeljava na strehi. V sistem zaščite pred strelo sodijo tudi vse notranje ozemljitve in povezave kovinskih delov stavb, vgrajena prenapetostna zaščita, ozemljitev električne inštalacije in priključenih naprav oz. strojev.

Izvedba računalniških mrež

Računalniške mreže so postale nujen sestavni del vsakega sodobnega objekta. Zato sta kvalitetno načrtovanje in inštalacija računalniške mreže zelo pomembna. V podjetju Elektro Zrim d.o.o. vam lahko ponudimo strokovno pomoč pri vseh fazah vzpostavitve računalniške mreže in odpravi težav na obstoječih računalniških mrežah.

Izvedba protipožarnih sistemov

Področje protipožarnih sistemov je postalo izjemno pomembno in praktično ni več novogradenj, ki bi se izognile omenjenemu področju z namenom zavarovanja ljudi in imetja. Število sistemov za opozarjanje požara je v porastu (tako v svetu kot v Sloveniji), tehnologije so postale raznovrstne, zahteve naročnikov pa so vedno bolj usmerjene k integraciji, daljinski kontroli in visoki stopnji zaupanja.

Možnost dela na višini

Avtodvigalo

Na višini opravljamo različna dela kot so: zamenjava dotrajanih svetilk, obžagovanje, nižanje ali podiranje dreves na težko dostopnih mestih, montaža novoletnih lučk in druga dela na višini.